ИСТОРИЯТА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

През 1959 г. в гр.Сливница в сградата на първата сливнишка прогимназия /училището на дедо Пуне/ е открита Професионална учебна школа за обучение на професионални шофьори кат.”С”, която подготвя кадри за армията. Школата просъществува няколко години / до 1964 или 1966г./ Директор на школата е Лило Шуманов, а заместник-директор – Евгени Вълчев.

На 17 юли 1969 г. е открито Средно професионално-техническо училище по автотранспорт в гр.Сливница. Първият директор на училището е Асен Рангелов, а заместник-директор – Петър Гергов. Директори на училището през годините са били инж.Георги Стоянов, инж.Пенка Алексиева, инж.Георги Киров, временно изпълняваща длъжността директор от 1998 г. до 2005 г. – г-жа Людмила Костова. От 2005 г. и до момента директор на училището е г-жа Лидия Франк.

Първоначално в училището са приети 143 курсисти. Съществувал е тригодишен и двугодишен курс на обучение, а в две паралелки с десетмесечен курс на обучение са се подготвяли само професионални шофьори.

През учебната 1972-1973 г. за патрон на училището е избран поетът-антифашист Никола Йонков Вапцаров.

Популярността на училището бързо расте, броят на паралелките се увеличава (достигат до 15-18), а броят на обучаваните ученици достига до 500-600. За 49-годишната си история училището е обучило около 5 000 ученици. Във всички автотранспортни и авторемонтни фирми в района работят предимно наши кадри. С професията, по която подготвяме, се задоволява необходимостта от кадри в сферата на транспорта и всички сродни сектори на стопанството в целия западен район на Софийска област. Възпитаници на нашата гимназия пътуват по пътищата на България и на цяла Европа.

Много доброто познаване на устройството на автомобила, Закона и Правилника за движение по пътищата прави учениците от нашата гимназия предпочитани в пътната полиция.

ИМЕНАТА, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ

Учениците от нашата гимназия са добри не само в усвояването на автотранспортната техника. Много от тях продължават образованието си във висши учебни заведения (Висшето транспортно училище, Техническия университет, Университета за национално и световно стопанство, Висшата полицейска школа в Симеоново, Националната спортна академия и др.) Наши възпитаници са Здравко Петров – офицер в РПУ, Сливница, Петър Стойков – бивш кмет на Сливница, Димитър Янков – завършил Техническия университет и до скоро член на Общинския съвет, Ирена Лозанова – учителка във ІІ английска гимназия, Спаска Младенова – с висше икономическо образование, служител в НОИ, Наталия и Надя Тодорови – с висше икономическо образование, служителки съответно в VІ РПУ – София, криминален отдел, и в V РПУ – икономическа полиция, Георги Симеонов – учител в ПГ по транспорт и треньор по футбол към ФК «Сливнишки герой», инж.Лидия Каменова – завършила Висшето транспортно училище, следдипломна квалификация в СУ «учител по математика» и преподавател по математика в ПГ по транспорт и още много други. През 1976 г. нашата професионална гимназия е завършил и инж.Георги Георгиев, станал по-късно летец и работил дълги години в авиацията. Кмет на община Сливница, мандат 2007-2011 г., и председател на Общинския съвет – Сливница, мандат 2011-2015.

Впечатляваща е професионалната биография на Тихомир Красимиров Тодоров, заемащ позицията Главен сервизен инженер в Балгериън Трак Сървис ООД, един от най-добрите компютърни диагностици в станата.

Гордеем се и с нашия възпитаник Богдан Димитров Богданов. През 2011 г. завършва висше образование, образователно квалификационна степен „бакалавър“ в специалност „Комуникационна и осигурителна техника“ във ВТУ „Тодор Каблешков“, гр.София и магистърска степен в специалността„Европейски политики за развитие на транспорта“ към НБУ, натрупал опит в сферата на мултилевъл маркетинга и мрежовите продажби, както и в сферата на охраната към посолствата на Великобритания и Италия, организирал и обезпечавал охраната на мероприятия с над 7 000 човека на обекти с публичен достъп и социални функции и предназначеност. Организирал и обезпечавал охраната на всички инфраструктурни обекти от национално значение на телекомуникационен оператор.

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

В ПГ по транспорт днес преподават 18 високо квалифицирани преподаватели – магистри, бакалаври и професионални бакалаври, с придобита първа, втора и трета степен на ПК.

ПГ по транспорт е едно от малкото училища в България, което в период на демографска криза е увеличило с повече от 40% броя на учениците ( от 110 през 2005 г. на 170 през 2011 г. и 169 през 2018 г.), броят на паралелките беше увеличен двойно и в което не се съкращават, а се назначават учители и непедагогически персонал. За цитирания период в училището са разкрити 7 нови работни места.

Подобрява се качеството на учебно-възпитателната работа в училище. В последните години ученици от училището се представят достойно и са носители на различни награди от общински, областни, регионални и национални конкурси и състезания.

От 2008 г. училището ежегодно участва в организираните от МОН национални състезания по професиите, като всяка година училищните отбори са сред класираните на призови места от регионалните и националните кръгове на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. През 2011 г. училищният отбор се класира на второ място в състезанието „Най-добър млад автомонтьор“ по време на организираната от МОН Панорама на професионалното образование в гр.Варна. През изминалите две учебни години училището ни отново постигна изключителни успехи в националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” – през учебната 2016/2017 г. отборът ни завърши на първо място, а през настоящата 2017/2018 г. – на второ място в регионалния кръг на състезанието в конкуренция на повече от 10 училища. Смятаме, че това е много добра атестация за качеството на предлаганото професионално обучение в нашето училище.

Много награди от национални състезания донесе и училищният отбор по автомоделни спортове „Ориндж тийм”, чийто създател и треньор е председателят на училищното настоятелство инж.Калин Кокошаров.

ПГ по транспорт е в партньорски отношения с водещи фирми от бранша в региона. Сред дългогодишните партньори на училището са “BULGARIAN TRUCK SERVICE”Ltd., „АВТОМОТОР“ АДEUROSPEED” и др. По този начин връзката между бъдещите работници и работодателите се осъществява още на ниво училище.

Опазва се, развива се и се модернизира училищната материално-техническа база. Безспорна заслуга на училищното ръководство е фактът, че след продължили 4 години съдебни дела (от 2006 г. до 2010 г.) на три инстанции беше обезсилено решение на съда за неправомерно реституиране на 10 дка от училищния двор. По този начин във владение на училището беше върнато футболното игрище, което днес със съдействието на Община Сливница и ФК „Сливнишки герой“ е с изградена поливна система, добре поддържано и се превърна в прекрасен стадион, на който имат възможност да тренират младите футболни надежди на Сливница.

Със спечелен от Училищното настоятелство с председател инж.Калин Кокошаров проект към фондация „Отворено общество” беше изградена писта за радиоуправляеми модели на територията на училището.

Със средства от училищния бюджет и от собствени приходи в последните години бяха извършени ремонтни дейности на стойност над 100 000 лв., които значително подобриха условията на работа и труд в училището и естетизираха учебната среда. (Оборудвана беше фитнес зала, изградена беше вътрешна тоалетна, подменена беше изцяло вътрешната и външната дограма на училището, извършен беше цялостен ремонт на почти всички кабинети, учителска стая и фоайета, за всички кабинети е закупено съвременно училищно обзавеждане, обособени са два нови кабинета на третия етаж на училището). Със средства от спечелен проект по национална програма беше основно ремонтиран и модерно оборудван кабинетът по ДВГ. Със средства от същия проект беше закупен и нов учебен автомобил. С осигурени финансови средства от МОН беше основно ремонтирана отоплителната инсталация, покривът на училището и естетизирана фасадата.

През учебната 2017/2018 година със средства от дарения на стойност около 23 000 лв. бяха асфалтирани 2 дка спортни площадки в училищния двор, като основен спомоществовател беше фирма ОГНЯНОВО-К” АД, чието дарение възлезе на стойност 13 691 лв.

Училището успешно работи и по редица проекти, които акцентират върху хуманното начало и развиват у нашите ученици добродетели и човешки качества, твърде дефицитни в днешно време.