Предлагани специалности

Техник по транспортна техника

(след 7 клас)

Срокът за обучение е 5 години. Завършилите получават средно образование и III степен на професионална квалификация по професията „Техник по транспортна техника“.

Техник по транспортна техника

(след 8 клас)

Срокът на обучение е 4 години. Завършилите получават средно образование и III степен на професионалната квалификация. „Автомобилна мехатроника“ е интердисциплинирана, широкопрофилна специалност с компоненти от различни научни области – механика, електроника, информатика, свързани в единно цяло.

Монтьор на транспортна техника

(след 8 клас)

Срокът на обучение е 4 години. Завършилите получават средно образование и II степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“.