ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

“Н.Й.ВАПЦАРОВ” – гр. СЛИВНИЦА,

 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА

2023 / 2024 година

 

по професията ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

     и по професията МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

  

ПРИЕМЪТ Е ПО ДОКУМЕНТИ

 

СЛЕД  ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( VІІ клас)

СРОКЪТ НА ОБУЧЕНИЕ Е 5 ГОДИНИ (VIII – XII клас)

 

ЗАВЪРШВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ПОЛУЧАВАТ:

 

 • ДИПЛОМА за средно образование;
 • СВИДЕТЕЛСТВО за ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ІІІ ст.  и II ст.
 • БЕЗПЛАТНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ на МПС кат. ”В”

Училището разполага с модерна материална база и висококвалифицирани преподаватели.

Практиката на учениците се провежда в базата  на нашите партньори:

BULGARIAN TRUCK SERVICE.

В извънкласни форми учениците се обучават в управление на картове и

радиоуправляеми модели и други занимания по интереси.

За повече информация: тел. 0877 963 905, 0893 615 114

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (МПС)” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ОРГАНИЗАТОРМинистерство на образованието и науката (МОН)

СЪОРГАНИЗАТОРИнтер Карс България ЕООД

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО:

 1. Ученици от Професионална гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ гр. Сливница, провеждаща обучение по специалностите на професиите „Техник по транспортна техника“ и „Монтьор на транспортна техника“ от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“.

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

 1. Първи кръг – Училищен. Срок за провеждане на училищния кръг – в периода от 13- 19 февруари 2023 г., но не по-късно от 28 февруари 2023 г.
 2. Втори кръг – Регионален.  Срок за провеждане на регионалните кръгове – в периода от 6-19 март 2023 г., но не по-късно от 31 март 2023 г., съгласно заповед на министъра на образованието и науката.

IV регионална група: за училищата в области Видин, Враца, Монтана и София област. Домакин на регионалния кръг: Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев“, гр. Ботевград.

 1. Трети кръг – Национален.  Срок за провеждане – м. април, 2023 г., съгласно заповед на министъра на образованието и науката. Домакин на националния кръг: Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас.
 2. Четвърти кръг – Международен. Срок за провеждане – съгласно утвърден график на международното състезание Young Car Mechanic, организирано от Inter Cars S.A. и страната домакин – Унгария.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ:

Учебното съдържание е от задължителната специфична професионална подготовка – учебни предмети/модули по теория и по практика от учебните планове за обучение по специалността „Автотранспортна техника“ на професиите „Техник по транспортна техника“ и „Монтьор на транспортна техника“, вкл. и модули В/ТО-1 и В/ПО от учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория В.

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

 1. Състезанието се състои в:

А. Теоретичен тест за автомонтьори – училищен (50 въпроса), регионален (30 въпроса) и национален кръг (20 въпроса) – за оценяване теоретичното приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности по учебните предмети по устройство, обслужване и ремонт на МПС (участват и тримата състезатели от отбора). Теоретичният тест се генерира от база данни с въпроси, която е обща за всички държави, участнички в международното състезание „Young Car Mechanic”. Базата данни, от които се генерират въпросите за теоретичния тест, обхваща следните направления: • Теория на автотранспортната техника; • Двигатели с вътрешно горене (ДВГ); • Трансмисия/Силово предаване; • Ходова част и окачване; • Кормилна система; • Спирачни системи; • Електрообзавеждане, електроника и мехатронни системи; • Експлоатация и диагностика на автотранспортната техника; • Екология и безопасност на труда

Б. Теоретичен тест за водачи на МПС (участват и тримата състезатели от отбора) – за оценяване теоретичното приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности по БДП. Тестът се генерира и оценява в компютърен вариант на електронната платформа avtoizpit.com в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

В. Практически задания за автомонтьори (участват двамата предварително определени състезатели от отбора) – за оценяване практическото приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности по устройство, обслужване и ремонт на МПС в два кръга (за национален и регионален кръгове). Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP- White] – 5 – • Всеки от двамата състезатели изпълнява (групово или самостоятелно) всички определени практически задания (не по-малко от 4 поста).

Г. Индивидуално практическо задание за водач на МПС (участва третият – предварително определен състезател от отбора, със започнало/завършено обучение за управление на МПС – за оценяване уменията за майсторско управление на МПС по определено състезателно трасе с учебен автомобил.

 1. Учениците имат възможност да: • работят с най-новата техника, материали, инструменти и технологии на предприятия спонсори; • демонстрират екипна и индивидуална отговорност към изпълнението на заданията.

Уважаеми родители,скъпи колеги и ученици,

На 7.12.2022г. беше патронният празник на Професионалната гимназия по транспорт „Никола Йонков Вапцаров“.

Този ден е ден за почит към паметта на Никола Йонков Вапцаров – големият български поет, потриот, антифашист и борец за човешките права. За нас е чест и привилегия той да бъде нашият патрон, защото животът и делото му са достойни за подражание.

 В нашата история и литература има много светли имена, много герои и литературни гении. Не са малко и тези, които претворяват в собствения си живот това, което изричат в стиховете си. Няма обаче друг творец, който толкова силно да вярва, че утрешният ден ще бъде по-добър и цялото му творчество да е пропито от тази вяра. Вапцаров вярва в доброто у човека и това е светлината, която го води напред в нелекия му живот.

  Нека днес всеки от нас вземе
„пшеничено зърно“ от неговата вяра и да 
посее в душата си воля и дръзновение за успехи, за сбъдване на мечтите
си, за победа на доброто!

Ние, учителите,
също вярваме в доброто у човека. Затова се борим ежедневно, във всяка минута от
нашия живот за всеки наш ученик –  да
намерим доброто у него и да му дадем шанс да се изяви.

Честит празник!

С уважение: Оля Зарева

Уважаеми родители, учители и ученици,

На прага сме на новата 2022 – 2023 учебна година. По традиция в Професионалната гимназия по транспорт „Никола Й. Вапцаров“ в гр. Сливница тя ще бъде открита на 15 септември 2022 г. в 9:00 часа в двора на училището.

Каним Ви да вземете участие в тържеството. Нека то да бъде един от Вашите вълнуващи спомени в нашата гимназия – първо за 8-и клас и последно за абитуриентите.

На добър час и успешна година!

Оля Зарева,

Директор на ПГТ „Н.Й. Вапцаров“

Финал на Националното състезание “Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”!

Отборът на ПГ по транспорт гр.Сливница получи признание за качеството на професионалната подготовка на учениците на национално ниво. Училищният отбор безапелационно се класира на трето място във всички категории във финалния кръг на Националното състезание Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС, което се проведе в ПГ по механотехника гр. Сливен. Сред най-добрите млади механици на България са- Кристиан Иванов и Кристиян Красимиров, а най-добър водач на МПС е Кристиян Ковачки!

Професионална гимназия по транспорт “Н.Й.Вапцаров” гр. Сливница, обявява прием на учениците в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Професия: “ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Специалност: “АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

с придобиване на III степен на професионална квалификация .

Приемът е по документи, след завършено основно образование, а срокът на обучение е 5 години.

При успешно завършване на училището учениците получават:

1. Диплома за средно образование

2. Свидетелство за професионална квалификация III степен

3. Свидетелство за управление на МПС категория “В”

 

Здравейте, приятели!

Здравейте, седмокласници и техните родители!

На 25 км в западна посока от София се намира моят роден град – Сливница.

Възникването и съдбата на града ни през вековете е пряко свързана с преминаващия наблизо стар римски път, наречен Диагонален, който още от древността е бил най-пряката връзка между Европа и Мала Азия.

Името на моя град е увековечено и прославено в дните на Сръбско-българската война от 1885 година и е вписано завинаги в нашата история сред имената на българските градове-герои.

Обичам града си, гордея се с него и мога още дълго да ви разказвам за миналото му, но не това е моята цел.

Искам да ви запозная с училището, в което уча – Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ в гр.Сливница.

Училището е създадено през 1969 година. Няколко десетки са випуските и хиляди са учениците, завършили нашето училище.

И днес училището подготвя висококвалифицирани техници и монтьори на автотранспортна техника и водачи на МПС, кат.В.

Курсът на обучение е петгодишен. При завършване учениците получават дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация по професиите „Монтьор на транспортна техника“ и „Техник по транспортна техника“, както и свидетелство за управление на МПС (подготовката е абсолютно безплатна).

Много от завършващите нашето училище продължават образованието си във ВУЗ, а останалите успяват бързо и почти 100% да намерят професионална реализация.

Защо трябва да изберете нашето училище?

 • Защото специалностите, по които подготвя, са винаги актуални и с големи възможности за реализация, а знанията и уменията, които получавате, са фундаментални;
 • Защото училището разполага с модерно оборудвани кабинети по теория и по практика на специалността. Учениците от XI и от XII клас провеждат учебната и производствената си практика в сервизите на нашите дългогодишни партньори “Bulgarian Truck Service” Ltd. и „АВТОМОТОР“ АД – сервиз „Ситроен“. Много наши съученици през летните месеци остават на работа в сервизите на бъдещите си работодатели. Учебната практика по управление на МПС се провежда с новозакупения автомобил Ситроен, както и на Опел Зафира;
 • Защото имаме страхотна база за спортуване – футболно игрище в перфектно състояние с изградена поливна система и професионален треньор по футбол, площадка за баскетбол и волейбол, а също и зала за фитнес;
 • Защото сме единственото училище, което разполага с писта за радиоуправляеми модели. Моделите, както и двата карта, с които разполага училището, се учим да управляваме в извънкласни форми;
 • Защото учителите ни са добре подготвени специалисти и са много готини;
 • Защото в училището ни няма насилие, няма наркотици, няма кражби, а цари дух на толерантност и
 • приятелство;Защото… Елате и ще се убедите сами!

В училището ни се кандидатства след завършен VII клас. Конкурсът е по документи.

А как да стигнете до гр.Сливница? От софийския бул.“Сливница“, по бул.“Европа“ само на запад и само направо по международния път за Калотина. Освен с автобуси до Сливница се пътува и с влак, а скоро ще започне изграждането на високоскоростен влак тип „надземно метро“.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

 

Предлагани специалности

Техник по транспортна техника

(след 7 клас)

Срокът на обучение е 5 години. Завършилите получават средно образование и III степен на професионалната квалификация. “Автомобилна мехатроника” е интердисциплинирана, широкопрофилна специалност с компоненти от различни научни области – механика, електроника, информатика, свързани в единно цяло.

Монтьор на транспортна техника

(след 7 клас)

Срокът на обучение е 5 години. Завършилите получават средно образование и II степен на професионална квалификация по професията “Монтьор на транспортна техника”.