Информацията за свободните места се актуализира при промяна.

0
8А Клас

Техник по транспортна техника

(след 7 клас)

Срокът на обучение е 5 години. Завършилите получават средно образование и III степен на професионалната квалификация. “Автотранспортна техника” е интердисциплинирана, широкопрофилна специалност с компоненти от различни научни области – механика, електроника, информатика, свързани в единно цяло.

0
8Б Клас

Монтьор на транспортна техника

(след 7 клас)

Срокът на обучение е 5 години. Завършилите получават средно образование и II степен на професионална квалификация по професията “Монтьор на транспортна техника”.