Професионалната гимназия по транспорт “Н.Й.Вапцаров” гр. Сливница,

обявява прием на учениците в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Професия: “ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Специалност: “АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

с придобиване на III степен на професионална квалификация.

Приемът е по документи, след завършено основно образование,

а срокът на обучение е 5 години.

При успешно завършване на училището учениците получават:

1. Диплома за средно образование

2. Свидетелство за професионална квалификация III степен

3. Свидетелство за управление на МПС категория “В”