Професионалната гимназия по транспорт “Н.Й.Вапцаров” гр. Сливница, обявява прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г.
Професия:  “ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”
Специалност:  “АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА” с придобиване на III степен на професионална квалификация
Приемът е по документи, след завършено основно образование, а срокът на обучение е 5 години.
При успешно завършване на училището учениците получават:
1. Диплома за средно образование
2. Свидетелство за професионална квалификация III степен
3. Свидетелство за управление на МПС категория “В”