За учебната 2019/2020 година

Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров” – гр.Сливница, обявява прием на ученици в VIII клас по следните професии и специалности:

1.ПРОФЕСИЯ: Техник по транспортна техника

СПЕЦИАЛНОСТ:”Автотранпортна техника” с придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация

 • Прием след завършено основно образование

 • Срок на обучение: 5 години

 • Форма на обучение:дневна

 • Брой паралелки: 1 / една /

 • Брой ученици: 26 / двадесет и шест /

 • Начин на прием: резултати от НВО/ Т-БЕЛ х 2; Т-М х 2 /

 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование:

– Математика;

– Физика и астрономия.

2.ПРОФЕСИЯ: “Монтьор на транспортна техника”

СПЕЦИАЛНОСТ:”Автотранпортна техника” с придобиване на ІІ степен на професионална квалификация

 • Прием след завършено основно образование

 • Срок на обучение: 5 години

 • Форма на обучение:дневна

 • Брой паралелки: 1 / една /

 • Брой ученици: 26 / двадесет и шест /

 • Начин на прием: резултати от НВО/ Т-БЕЛ х 2; Т-М х 2 /

 • Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование:

– Математика;

– Физика и астрономия.

Учениците провеждат учебна и производствена практика в Автомотор Божурище ЕАД – сервиз „Ситроен” и Bulgarian Truck ServiceLtd. – гр.Сливница.

Подготовката по управление на МПС и придобиването на правоспособност за управление на МПС, категория „В” е включено в учебния план и е абсолютно безплатно за всички професии.

От учебната 2012/2013 г. със съдействието на Bulgarian Truck ServiceLtd. – гр.Сливница, училището предоставя безплатна за свои ученици преквалификация от категория ”В” за категория ”С”.

От учебната 2018/2019 г. всички новоприети ученици получават ежемесечна стипендия през целия курс на обучение.

Ако сте избрали да продължите образованието си в ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ – заповядайте! Тук ще намерите съдействие и консултиране при онлайн кандидатстване.

УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ УЧЕНИЦИ ПОЛУЧАВАТ:

 • Диплома за средно образование;
 • Свидетелство за втора или трета професионално-квалификационна степен;
 • Сводетелство за управление на МПС, категория ‚‚В‘‘;
 • Възможност за продължаване на образованието във всички висши учебни заведения;
 • Възможност за стартиране на доходоносен собствен бизнес в сферата на транспорта.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ако желаете децата Ви да учат в училище без насилие и агресия и да усвоят професия, която ще им даде сигурност и добър стандарт,

ИЗБЕРЕТЕ

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ – гр. Сливница!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА ОЩЕ:

Фитнес-зала със свободен достъп;

Футболен стадион и професионален треньор по футбол от ФК ,,Сливнишки герой‘‘;

Обучение в извънкласна форма по радиоуправляеми модели и управление на картове;