ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 г. съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. след завършено основно образование

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.

3. – 5. юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 11. юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16. юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 18. юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22. юли 2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23. юли 2019 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24. – 25. юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29. юли 2019 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31. юли 2019 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

01. август 2019 г.

 

Г Р А Ф И К

за работа на комисията по приема и записването на ученици в VIII клас на ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“

ДАТА

ЧАС

7.30 – 12.30

12.30 – 17.30

от 11. до 16.07.2019 г. вкл.

Надя Величкова
Мариана Григорова

Надя Величкова
Мариана Григорова

от 18. до 22.07.2019 г. вкл.

Надя Величкова
Мариана Григорова

Надя Величкова
Мариана Григорова

31.07.2019 г.

Надя Величкова
Мариана Григорова

Надя Величкова
Мариана Григорова

Комисията осъществява дейността си по записване на приетите ученици в канцеларията на първия етаж на училището.

Г Р А Ф И К

на дейностите за попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране

ВИД ДЕЙНОСТ

СРОК

1.

Подаване на документи за участие в класирането

от 02.09. до 04.09. 2019 г. вкл.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици

на 05.09.2019 г.

3.

Записване на приетите ученици

от 09.09. до 10.09. 2019 г. вкл.

4.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.

на 10.09.2019 г.