Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

СЕПТЕМВРИ УЧЕБНА 2020/2021 г.