Надя Василева Величкова

Икономист, магистър “Маркетинг и мениджмънт”
От 2012 г. – главен счетоводител в ПГТ “Н.Й.Вапцаров”
18-годишен трудов стаж като банков специалист в УниКредит Булбанк АД и БДСК ЕАД
Хоби – изобразително изкуство

_________________________________________________________________________________________

инж. Гергана Симеонова Илиева

от 15.09.2005 г. и до момента е преподавател по теория на професията в ПГТ ”Н.Й.Вапцаров” гр.Сливница (старши учител).

Образование
1981-1992 г. СОУ “Христо Ботев” – гр.Драгоман
1994-1999 г. Технически университет – София, Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

__________________________________________________________________________________________

Младена Германова-Шуманова

Преподавател по философия, български език и литература и свят и личност в ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Сливница
Магистър „Медии и историческа памет“ в СУ
Бакалавър „История“ в СУ
Работила като журналист – ресор „Религия“ във вестник „Телеграф“ , преподатаветел във филиал на частни занималнии „Адива“.
Хобито й е детска анимация.
Наградена с грамота и медал за коректност при писане на публицистични материали от княжество Онгъл

__________________________________________________________________________________________

Севдалина Александрова Иванова

От 03.09.2018 и до момента – педагогически съветник в ПГТ ”Н.Й.Вапцаров”, гр.Сливница
01.09.2010г.-31.01.2012г. – ОДЗ” гр.Сливница
17.07.2012г.-01.07.2013г. – СОУ”Хр.Ботев”-гр. Драгоман
16.09.2013г.-01.07.2014г. – СОУ”Хр.Ботев”-гр. Драгоман
15.09.2014г.-22.05.2015г. – СОУ”Хр.Ботев”-гр. Драгоман
01.06.2015г.- 02.2016г. – социален работник в Дирекция “Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето” – гр.Сливница“

Образование
1992-2004 г. СОУ “Св.Св. Кирил и Методий”-гр.Сливница
2005-2009 г.СУ”Св.Климент Охридски”- Факултет по начална и предучилищна педагогика-Бакалавър –Учител по изобразително изкуство 1-12 клас
2009-2010 г. СУ”Св.Климент Охридски” – Факултет по начална и предучилищна педагогика-Магистър по педагогика и семиотика на изобразителното изкуство
2011-2013г. СУ”Св.Климент Охридски”- Факултет по начална и предучилищна педагогика-Магистърска програма:Мениджмънт на социално – педагогическите дейности.

________________________________________________________________________________________

Оля Стоименова Зарева

От 1994 г. и до момента – преподавател по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда в ПГ по транспорт “Н.Й.Вапцаров”
Приоритет в преподаването й е изграждане на здравна култура, екологично възпитание
и практическо приложение на процеси и явления в автотранспортната техника.

__________________________________________________________________________________________

инж. Минко Василев Пулев

От 2012 г. и до момента – преподавател по теория и по практика на професията в ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“

Образование
2014/2016г.
ФТТ Тракийски университет- Стара Загора
Автотранспортна и земеделска техника
Магистър- инженер

2000/ 2005г.
Богословски факултет СУ „ Климент Охридски“
Богослов- учител по Богословие
Бакалавър

__________________________________________________________________________________________

инж.Лидия Каменова Иванова

От 2013г.-преподавател по математика в ПГТ“Н.Й.Вапцаров” гр.Сливница

Образование:
СПТУА “Н.Й.Вапцаров” , гр.Сливница
Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ гр.София, Инженер транспортна техника,
Следдипломна квалификация в СУ Учител по математика.