Красимира Лазарова Миленкова – Сергиева
Образование:
Средно техническо, специалност „Вътрешна архитектура“, ТДВА гр. София
Висше образование магистърска степен, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, специалност „История“, специализация „Етнология“
В ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ работи от 2008г. като преподавател по История и цивилизации и География и икономика
Хоби: фотография, декупаж, скрапбукинг

__________________________________________________________________________________________

 

инж.Калинка Иванова

учител по теоретично обучение.

Образование: висше-магистър.

Завършила ТУ гр.София, специалност: „Автомобили, трактори и кари”.

Квалификации: Педагогика

Допълнителна педагогическа подготовка за правоспособност -редовен учител по инжинерни дисциплини.

 Работата в училище е истинско предизвикателство за мен, различна и вълнуваща.

__________________________________________________________________________________________

 

Диди Димитрова

Завършила основното си образование в Английската гимназия в град Монтана. В момента учи в Югозападния университет “Неофит Рилски”, специалност: Педагогика на обучението по Български и Английски език.

__________________________________________________________________________________________

 

Георги Янакиев Симеонов

Роден на 20.05.1975г. в гр.Сливница.Учител по ФВС в ПГТ Никола Й. Вапцаров.Завършил НСА,специалност учител по ФВС и треньор по футбол.От 2007-ма година практикувам учителската професия.От 1998г. съм треньор в ДЮШ на “ФК Сливнишки Герой” гр.Сливница.

__________________________________________________________________________________________

 

Катя Димитрова

Завършила средното си образование в СОУ „Св.св.Кирил и Методий”,гр.Сливница

Завършила бакалаварската си степен в ЛТУ през 2012г. със специалност „Агроном по растителна защита” и педагогическа квалификация „учител по специални предмети”.

Магистърска степен в ЛТУ през 2013г. със специалност „Агроном по растителна защита”.

От 2020г. работи в ПГТ „Н.Й.Вапцаров” гр.Сливница като преподавател по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.

 
__________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

инж. Росица Илиева Томова

Завършила средното си образование в СОУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Сливница.

Бакалавърската степен завършила в ТУ София – факултета по Телекомуникации, специалност – инженер по Телекомуникации.

Магистърската степен – в СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София – факултета по педагогика, специалност – ИКТ в образованието.

От 2015 г. до момента работи в ПГТ “Н. Й. Вапацаров”, гр. Сливница като преподавател по Информационни технологии и Физика и астрономия.

__________________________________________________________________________________________

 
 
 
Мариана Иванова Григорова
завеждащ административна служба.
Дългогодишен служител в ПГ по транспорт от 1989г. до момента.

__________________________________________________________________________________________

Надя Василева Величкова

Икономист, магистър “Маркетинг и мениджмънт”
От 2012 г. – главен счетоводител в ПГТ “Н.Й.Вапцаров”
18-годишен трудов стаж като банков специалист в УниКредит Булбанк АД и БДСК ЕАД
Хоби – изобразително изкуство

_________________________________________________________________________________________

инж. Гергана Симеонова Илиева

от 15.09.2005 г. и до момента е преподавател по теория на професията в ПГТ ”Н.Й.Вапцаров” гр.Сливница (старши учител).

Образование
1981-1992 г. СОУ “Христо Ботев” – гр.Драгоман
1994-1999 г. Технически университет – София, Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

__________________________________________________________________________________________

Младена Германова-Шуманова

Предагогически съветник в ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Сливница
Магистър „Медии и историческа памет“ в СУ
Бакалавър „История“ в СУ
Работила като журналист – ресор „Религия“ във вестник „Телеграф“ , преподатаветел във филиал на частни занималнии „Адива“.
Хобито й е детска анимация.
Наградена с грамота и медал за коректност при писане на публицистични материали от княжество Онгъл

________________________________________________________________________________________

Оля Стоименова Зарева

От 1994 г. до 2020г. е преподавател по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда, а от 2020г. и до момента е Директор в ПГ по транспорт “Н.Й.Вапцаров”
Приоритет в преподаването й е изграждане на здравна култура, екологично възпитание
и практическо приложение на процеси и явления в автотранспортната техника.

__________________________________________________________________________________________

инж. Минко Василев Пулев

От 2012 г. и до момента – преподавател по теория и по практика на професията в ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“

Образование
2014/2016г.
ФТТ Тракийски университет- Стара Загора
Автотранспортна и земеделска техника
Магистър- инженер

2000/ 2005г.
Богословски факултет СУ „ Климент Охридски“
Богослов- учител по Богословие
Бакалавър

__________________________________________________________________________________________

инж.Лидия Каменова Иванова

От 2013г.-преподавател по математика в ПГТ“Н.Й.Вапцаров” гр.Сливница

Образование:
СПТУА “Н.Й.Вапцаров” , гр.Сливница
Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ гр.София, Инженер транспортна техника,
Следдипломна квалификация в СУ Учител по математика.