Уважаеми ученици и родители,

Напомняме, че кандидатите за специалностите в ПГТНикола Й. Вапцаров  при подаване на документи за кандидатстване,  трябва да представят и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.  При подаване на документите по електронен път, се прикачва сканирано медицинско свидетелство във формат .pdf, .jpeg.

Балът за класиране се образува като сбор от:

– удвоен резултат от НВО по математика;

– удвоен резултат от НВО по български език и литература;

-оценката по математика от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с държавните образователни стандарти (ДОС);

– оценката по физика от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС.

ГРАФИК

Дейност

Срок

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19.06.2024

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

21.06.2024

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО

до 02.07.2024

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМ И КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. В РУО. НЕОБХОДИМИ СА:
– СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ И КОПИЕ
– МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО – ОРИГИНАЛ И КОПИЕ

от 08.07.2024

до 10.07.2024

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

до 12.07.2024

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО ИЛИ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
– СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
– МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО – ОРИГИНАЛ

от 15.07.2024

до 17.07.2024

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

до 19.07.2024

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ. ЗАПИСВАНЕТО СТАВА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В КОЕТО СТЕ ПРИЕТИ. НЕОБХОДИМИ СА:
– СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
– МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО – ОРИГИНАЛ

от 22.07.2024

до 24.07.2024

ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

до 25.07.2024

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В РУО

от 26.07.2024

до 29.07.2024

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

до 30.07.2024

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

от 31.07.2024

до 01.08.2024

ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 до 02.08.2024

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

05-06.08.2024

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

до 07.08.2024

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

08-09.08.2024

ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

до 12.08.2024

ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

до 11.09.2024

УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

до 14.09.2024