Всеки нов потребител е нужно да се регистрира преди да получи достъп до системата.

Нови регистрации са възможни по всяко време на учебната година. През летните месеци е необходимо да изчакате учулището да зареди база данни за новата учебна година.

1.Отваряте сайта на Школо –
www.shkolo.bg

Избирате “Дневник”, което ще ви отведе на следващия екран

2.Избирате “Регистрация”

След това въвеждате телефонен номер и натискате “Напред”.

3.Въвеждате 6-цифрения код

Ще го получите на СМС, като след въвеждането му, отново избирате “Напред”.

В случай, че номерът ви е наличен в базата данни, ще видите този екран

Въвеждате името си и избирате “Напред”

Попълнете необходимата информация:

Натиснете “Напред”.

Ще имате опцията да заявите достъп и до друг ученик.

Готово!

Ако номерът ви не е разпознат, продължете със следващите стъпки!!!

4.Попълвате нужната информация

След това натиснете “Напред”.

Натискайки окото в полето за паролата, правите паролата видима

5.Попълвате данните на ученика

Избирате училището и роля на родител.

Посочете данните за ученика.
Попълвате ги и отново избирате “Напред”.

Ще имате опцията да добавите и друг ученик

6.Изчаквате заявката ви да бъде одобрена

След подаване на заявката, изчаквате класният ръководител или администраторът да я одобри.
Имате възможност да прегледате регистрацията си и при нужда да извършите корекции.

ВНИМАНИЕ: Ще получите имейл, когато вашият акаунт бъде потвърден от училищния персонал.