Училището планира квалификация на всички /16бр./ педагогически специалисти на тема “Убеждаваща комуникация”, което ще се проведе в ПГТ “Н.Й.Вапцаров”-гр.Сливница на 07.07.2022г. от 09 ч. до 16 ч. от обучителна организация “Школо” ООД. Обучението ще бъде с общо времетраене 16 академични часа в частично присъствена форма, одобрено със заповед ма Министъра на образованието и науката и вписано в ИРОПК.