По традиция в ПГТ „Н.Й.Вапцаров“ е сформирана група за занимания по интереси „Шопски хоровод“, в която нашите ученици имат възможност да се запознаят с една от най-големите скъпоценности на България – българския фолклор. Ръководител на групата е госпожа Мариана Григорова – Завеждащ административна служба. Трудно може да се опишат само с няколко думи българските народни танци. Те са здраве и забавление, създават чувство за принадлежност, изграждат постоянство и дисциплина, те са начин да се свържем с корените си. Те са жизненост и положителни емоции, вплетени в неповторимия неравноделен ритъм, съхранили душевността на българите през вековете. Веднъж започнеш ли да танцуваш, част от теб винаги остава в танца. Съзнанието ти танцува, дори когато тялото си почива. И това е напълно разбираемо и естествено, защото в българските народни танци няма нищо случайно – формата на хорото, видът на захвата, движенията на ръцете, краката, тялото… Народните танци имат много положително въздействие, правят ни по-търпеливи към хората около нас, по-отворени и съпричастни. Учениците започват да мислят по-позитивно, да възприемат положително нещата, да се опитват да бъдат едно цяло с другите, защото народните танци не са нещо индивидуално. За да влязат в ритъма, те трябва да бъдат в синхрон с останалите, да намерят връзка с тях, понякога да пренебрегнат собствените си емоции и настроения и да протегнат ръка към другия. Възпитаниците на госпожа Григорова се изявяват на всяко училищно тържество. Те се грижат за нашето добро настроение и техните изпълнения ни пленяват в магията на танца.