Информацията за свободните места се актуализира при промяна.

Информацията е сверена със системата: Infopriem.mon.bg

Свободни места след първи етап на план прием 2024г.

Свободни
0

Техник по транспортна техника

Срокът на обучение е 5 години. Завършилите получават средно образование и III степен на професионалната квалификация. “Автотранспортна техника” е интердисциплинирана, широкопрофилна специалност с компоненти от различни научни области – механика, електроника, информатика, свързани в единно цяло.

Свободни
0

Монтьор на транспортна техника

Срокът на обучение е 5 години. Завършилите получават средно образование и II степен на професионална квалификация по професията “Монтьор на транспортна техника”.