ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

“Н.Й.ВАПЦАРОВ” – гр. СЛИВНИЦА,

 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА

2023 / 2024 година

 

по професията ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

     и по професията МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

  

ПРИЕМЪТ Е ПО ДОКУМЕНТИ

 

СЛЕД  ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ( VІІ клас)

СРОКЪТ НА ОБУЧЕНИЕ Е 5 ГОДИНИ (VIII – XII клас)

 

ЗАВЪРШВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ПОЛУЧАВАТ:

 

  • ДИПЛОМА за средно образование;
  • СВИДЕТЕЛСТВО за ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ІІІ ст.  и II ст.
  • БЕЗПЛАТНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ на МПС кат. ”В”

 

Училището разполага с модерна материална база и висококвалифицирани преподаватели.

 

Практиката на учениците се провежда в базата  на нашите партньори:

BULGARIAN TRUCK SERVICE.

В извънкласни форми учениците се обучават в управление на картове и

радиоуправляеми модели и други занимания по интереси.

За повече информация: тел. 0877 963 905, 0893 615 114