Уважаеми ученици и родители,

 

Напомняме, че кандидатите за  професиите  в ПГТ „Никола Й. Вапцаров“  при подаване на документи за кандидатстване,  трябва да представят и медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.  При подаване на документите по електронен път, се прикачва сканирано медицинско свидетелство във формат .pdf, .jpeg.

 

Балът за класиране се образува като сбор от:

– удвоен резултат от НВО по математика;

– удвоен резултат от НВО по български език и литература;

-оценката по математика от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с държавните образователни стандарти (ДОС);

– оценката по физика от свидетелството за завършено основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС.

Г Р А Ф И К

 

на дейностите по приемането на ученици в ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Сливница, за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

 

                Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. на първи етап на класиране

05 – 07 юли 2023 г.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

НЕОБХОДИМИ:
– СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
– МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО – ОРИГИНАЛ

13 – 17 юли 2023 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

НЕОБХОДИМИ:
– СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
– МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО – ОРИГИНАЛ

20 – 24 юли 2023 г.

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2023 г.

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

31 юли 2023 г.

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

НЕОБХОДИМИ:
– СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
– МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО – ОРИГИНАЛ

01 – 02 август 2023 г.

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август

2023 г.

11.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране за попълване на незаетите места след трети етап на класиране

07. – 08. август 2023 г.

12.

Обявяване на резултатите след четвърти етап  на класиране

до 10. август 2023 г.

13.

Записване на приетите ученици след четвърти етап на класиране  

11. – 14. август 2023 г.

14.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16. август 2023 г.

15.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап

определя се от директора на училището след 16 август 2023 г., но непокъсно от 10 септември 2023 г.

16.

Утвърждаване на реализиран държавен план-прием от Началника на РУО

До 14 септември 2023 г.