На вниманието на родителите, чиито деца са записани за първи път в осми клас в нашето училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. За повече информация в канцеларията на училището.

 

По специалност “Автотранспортна техника”, професия “Техник по транспортна техника” към 30.07.2021 г. има записани 17 бр. ученици, остават свободни места за 9 бр. ученици.