Информация за партниращата стопанска организация

„БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС” ООД е пълнофункционален сервиз за ремонт на тежкотоварни автомобили, ремаркета и полуремаркета.

Сервизът се установява в гр.Сливница през 2000 г., като до момента „БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС” ООД е най-големият работодател на територията на общината с разкрити работни места и е в процес на разширяване.

„БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС” ООД е доверен сервиз на почти всички застрахователни компании, представени на българския пазар, и е техен дългогодишен партньор, оторизиран от ИВЕКО / IVECO за гаранционни, извънгаранционни ремонти, продажба на оригинални резервни части и агент по продажби на нови и употребявани автомобили от гамата на ИВЕКО.

Политиката на фирмата е насочена към създаване на нови работни места, към увеличено инвестиране в човешкия капитал и изграждане на стабилно партньорство между бизнеса и училището като обучаваща институция.

Сервизът инвестира в обучение на персонала си, закупуване на качествени инструменти и диагностична апаратура с цел отговаряне на европейските норми за качествено и бързо ремонтиране на тежкотоварните превозни средства.

Сервизът е оторизиран за гаранционни и извънгаранционни ремонти и техническо обслужване на следните марки: МАН, ИВЕКО, Гинаф, Кьогел, Кроне, Шварцмюлер, Вилиг, Стокота, Кнор-Бремзе, Вабко, Халдекс, Вилтон, Йосам, както и продажба на оригинални резервни части за същите марки.

В сервиза се извършват общомонтьорски и текущи ремонти, ремонт на ДВГ, ремонт на скоростни кутии, главно предаване, ремонт на електрически инсталации и електроника, монтаж и програмиране на ABS/EBS системи, ГТП, ремонт и заверка на тахографи, изправяне на шасита на катастрофирали товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета, строителни машини, кранове, селскостопански машини, автомобили с повишена проходимост и др.

Сервизът разполага с компютри и софтуер за диагностика и препрограмиране на ИВЕКО, МАН, ЖИНАФ, МЕРЦЕДЕС БЕНЦ, ВАБКО, Кнор-Бремзе, Халдекс; тресачка /уред за проверка на хлабини по окачването на МПС/ и спирачен стенд за проверка на спирачките на автомобила, стендове за проверка на въздушните инсталации на товарните превозни средства.

Професионалната гимназия по транспорт Н.Й.Вапцаров” – гр.Сливница, е в партньорски отношения с „БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС” ООД от установяването им на територията на община Сливница, като от 2005 г. и до момента сътрудничеството ни се развива изключително ползотворно. „БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС” многократно е спомоществувател на училището при обогатяване на материалната база, като предоставените финансови средства от 2005 г. до момента възлизат на 8 930.00 лв. Фирамата предостави на училището и два учебни автомобила, ежегодно финансира преквалификацията от кат.В в кат.С на петима ученици от училището.

„БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС” ООД извършва своята дейност на територията на София, Габрово и Сливница. Личният състав на клона на фирмата в гр.Сливница наброява около 80 човека, като повече от 75 % от работещите във фирмата са възпитаници на ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров”. Някои от тях продължават образованието си в технически висши учебни заведения в задочна форма на обучение.

Сътрудничеството на ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров” и партниращата стопанска организация „БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС” ООД в професионалната подготовка на учениците и провеждане на учебната и производствената практика през последните четиринадесет години е изключително ефективно и успешно. По силата на ежегодно подновявани договори ученици от Х, ХІ и ХІІ клас провеждат учебна и производствена практика в базата на „БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС” ООД. Фирмата се включи като партньор на училището и по проект Ученически практики” от стартирането на проекта през 2012 г. и до момента, като през годините на работа по проекта осигури работни места и наставници за около 90 ученици, закупи работно облекло и обувки за участниците в проекта, предостави безплатен обяд на учениците.

За целите на настоящия проект между ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров” – гр. Сливница, и „БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС” ООД е сключен Предварителен договор за съфинансиране на Проект “Модерна и съвременна база – качествено образование” по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“, съгласно който приносът на фирмата се изразява в предоставяне за безвъзмездно ползване като собственост на училището на техническо оборудване (двуколонен подемник – електромеханичен 3,2 т., канален подемник 2 т с пневмо-хидравлична помпа, ножичен тип с разтягащи се рамене, сгъваем хидравличен кран и приспособление към хидравличен кран) на обща стойност 8 838.07 лв. с включен ДДС. Съфинансирането представлява 11, 05 % от общата стойност на проекта.

Договорът за съвместно участие в Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“ осигурява провеждането на производствена практика на 55 (петдесет и пет) ученици от ХІ и ХII клас, обучаващи се по професията „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”, и по професията „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”, както и обучение по учебна практика в реална работна среда с модерно оборудване и съвременни технологии на 30 (тридесет) ученици от Х, ХІ и ХІІ клас, обучаващи се по цитираните по-горе професии и специалности, по предварително съгласуван график за провеждане на практическо обучение в реална работна среда в сервиза на „БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС” ООД.