УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:

ОЛЯ ЗАРЕВА

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

УЧЕБНА 2021/2022 г.

Учебен предмет

Дата, начален час

Място на провеждане на изпита

Форма на

провеждане

на изпита

продължи телност

Физическо възпитание и спорт – 9., 10., 11.,12.

04.01.2022 14.30 ч.

фитнес

зала

практически

до 5 часа

Музика – 8., 9., 10.

05.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

практически

до 3 часа

до 150 мин.

Уч.п-ка по двигатели с вътр.горене-Сп.ПП –11.

учебна работилница

практически

до 5 часа

Уч.п-ка по управление на МПС-Сп.ПП –12.

учебен автомобил

практически

до 5 часа

Изобразително изкуство – 8., 9., 10.

06.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

практически

до 3 часа

до 150 мин.

Уч.п-ка по обсл. и рем. на АТТ – Сп.ПП –11., 12

учебна работилница

практически

до 5 часа

Технническа механика ОтПП – 9.

07.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Български ез. и литерат. – 9., 10., 11.,12.

10.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Английски език – 9., 10.

11.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

устен

до 3 часа

до 30мин.

Чужд ез. по професията – англ.ез. – ОбПП – 11.,12.

Руски език – 9., 10., 11., 12

12.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

устен

до 3 часа

до 30мин.

Математика – 9., 10., 11.,12.

13.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Философия – 9., 10.

14.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Гражданско образование – 11., 12

История и цивилизации –

9., 10.

17.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Двигатели с вътрешно

горене – СпПП-11.

Информац. технологии в професията – ОтПП- 12.

География и икономика – 9., 10.

18.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Безоп. на движението по

пътищата – ОтПП –11.

Информационни технологии – 9., 10.

19.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет./ ИТ

писмен

практически

до 3 часа

до 150 мин.

Автотрансп. техн. – СпПП

11., 12

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Биология и здравно образов. – 9., 10.

20.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Мехатронни системи в АТТ – СпПП – 11.

Български ез. и литерат. – РП – 12.

Физика и астрономия – 9., 10.

21.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Хидравл. и пневматични

устройства – ОтПП – 11.

Химия и опазване на ок. среда – 9., 10.

24.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Експлоатация на АТТ – СпПП – 11., 12

Здравосл. и безоп. усл. на тр. – ОбПП – 9.

25.01.2022 14.30 ч.

-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Електротехника – ОтПП – 10.

Икономика – ОбПП – 10.

Електроника – ОтПП – 11.

Материалознанание – ОтПП – 9.

26.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Уч.п-ка по общопроф. умения – ОтПП – 10.

учебна работилница

практически

до 5 часа

Уч.п-ка по диагностика на АТТ – СпПП –11., 12.

Здравосл. и безоп. усл. на тр. – РПП – 9.

27.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Безопасност на движ. по пътищата – РПП – 11., 12.

Техническо чертане –РПП – 9.

28.01.2022 14.30 ч.

к-т по ТЧ

практически

до 5 часа

Уч.п-ка по двигатели с вътр. горене – РПП – 11.

Уч.п-ка по обсл. и рем. на АТТ – РПП – 12.

учебна работилница

практически

до 5 часа

Уч.п-ка по общопроф. умения – РПП – 9., 10.

31.01.2022 14.30 ч.

учебна работилница

практически

до 5 часа

Материалозноние –РПП – 9.

02.02.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Производствена практика – СпПП – 10., 11., 12.

учебна работилница

практически

до 5 часа

Техническа механика – РПП – 9.

03.02.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

писмен

до 3 часа

Резултатите от всеки изпит ще бъдат оповестявани на информационното табло на І-вия етаж на училището до два работни дни след провеждането на изпита.

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:

ОЛЯ ЗАРЕВА

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

УЧЕБНА 2021/2022 г.

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане на изпита

Училищни комисии

по организиране на изпита

по оценяването

Физическо възпитание и спорт – 9., 10., 11.,12.

04.01.2022 14.30 ч.

фитнес

зала

———————

Г. Симеонов

Оля Зарева

Музика – 8., 9., 10.

05.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

Г. Симеонов

С.Соколова

К. Димитрова

Уч.п-ка по двигатели с вътр.горене-Сп.ПП –11.

учебна работилница

———————

Д. Димитров

Кр. Кръстев

Уч.п-ка по управление на МПС-Сп.ПП –12.

учебен автомобил

——————–

П.Филипов

Д. Димитров

Изобразително изкуство – 8., 9., 10.

06.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

Д. Стоилова

Кр.Миленкова С.Соколова

Уч.п-ка по обсл. и рем. на АТТ – Сп.ПП –11., 12

учебна работилница

——————-

Д. Димитров

Кр. Кръстев

Технническа механика – ОтПП – 9.

07.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

Д. Димитров

инж.Г.Илиева

инж.Л. Каменова

Български ез. и литерат. – 9., 10., 11.,12.

10.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

Кр. Кръстев

М.Левиева

Л.Франк

Английски език – 9., 10.

11.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

инж. М. Пулев

С.Соколова

Д.Стоилова

Чужд ез. по професията – англ.ез. – ОбПП – 11.,12.

С.Соколова

Д.Стоилова

Руски език – 9., 10., 11., 12

12.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

инж.М.Младенов

Д.Стоилова

С.Соколова

Математика – 9., 10., 11.,12.

13.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

М.Шуманова

инж.Л.Каменова

инж.Г.Илиева

Философия – 9., 10.

14.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

инж.Г.Илиева

Кр. Миленкова

Д.Стоилова

Гражданско образование – 11., 12

Кр. Миленкова

М. Шуманова

История и цивилизации –

9., 10.

17.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

К.Димитрова

Кр. Миленкова

М. Шуманова

Двигатели с вътрешно

горене – СпПП-11.

инж.М.Младенов

инж.М.Пулев

Информац. технологии в професията – ОтПП- 12.

инж.Г.Илиева

инж.М.Пулев

География и икономика – 9., 10.

18.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

Г.Симеонов

Кр. Миленкова

М. Шуманова

Безоп. на движението по

пътищата – ОтПП –11.

инж.М.Младенов

П.Филипов

Информационни технологии – 9., 10.

19.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет./ ИТ

Кр.Миленкова

инж.Л. Каменова

К.Димитрова

Автотрансп. техн. – СпПП

11., 12

к-т история

IІ ет.

инж.М.Младенов

инж.М.Пулев

Биология и здравно образов. – 9., 10.

20.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

М.Шуманова

Оля Зарева

К. Димитрова

Мехатронни системи в АТТ – СпПП – 11.

инж.М.Младенов

инж.М.Пулев

Български ез. и литерат. – РП – 12.

М.Левиева

Л.Франк

Физика и астрономия – 9., 10.

21.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

Д.Стоилова

инж.Л. Каменова

К.Димитрова

Хидравл. и пневматични

устройства – ОтПП – 11.

инж.Г.Илиева

инж.М.Пулев

Химия и опазване на ок. среда – 9., 10.

24.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

инж.Г.Илиева

Оля Зарева

К. Димитрова

Експлоатация на АТТ – СпПП – 11., 12

инж.М.Пулев

инж.М.Младенов

Здравосл. и безоп. усл. на тр. – ОбПП – 9.

25.01.2022 14.30 ч.

-т история

IІ ет.

С.Соколова

инж.Г.Илиева

инж.Л. Каменова

Електротехника – ОтПП – 10.

инж.Г.Илиева

инж.Л. Каменова

Икономика – ОбПП – 10.

инж.Л. Каменова

инж.Г.Илиева

Електроника – ОтПП – 11.

инж.Г.Илиева

инж.Л. Каменова

Материалознанание – ОтПП – 9.

26.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

Г.Симеонов

инж.Г.Илиева

К. Димитрова

Уч.п-ка по общопроф. умения – ОтПП – 10.

учебна работилница

——————-

Д. Димитров

Кр. Кръстев

Уч.п-ка по диагностика на АТТ – СпПП –11., 12.

Д. Димитров

Кр. Кръстев

Здравосл. и безоп. усл. на тр. – РПП – 9.

27.01.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

К.Димитрова

инж.Г.Илиева

инж.Л. Каменова

Безопасност на движ. по пътищата – РПП – 11., 12.

инж.М.Младенов

П.Филипов

Техническо чертане –РПП – 9.

28.01.2022 14.30 ч.

к-т по ТЧ

——————–

инж.Г.Илиева

инж.Л. Каменова

Уч.п-ка по двигатели с вътр. горене – РПП – 11.

учебна работилница

——————-

Д. Димитров

Кр. Кръстев

Уч.п-ка по обсл. и рем. на АТТ – РПП – 12.

Д. Димитров

Кр. Кръстев

Уч.п-ка по общопроф. умения – РПП – 9., 10.

31.01.2022 14.30 ч.

учебна работилница

——————-

Д. Димитров

Кр. Кръстев

Материалозноние –РПП – 9.

02.02.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

М.Левиева

инж.Г.Илиева

К. Димитрова

Производствена практика – СпПП – 10., 11., 12.

учебна работилница

——————-

Д. Димитров

Кр. Кръстев

Техническа механика – РПП – 9.

03.02.2022 14.30 ч.

к-т история

IІ ет.

Д. Димитров

инж.Г.Илиева

инж.Л. Каменова