Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка –  до 17.05.2022 г. 

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 17.05.2022 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2022 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити;

    Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература  18 май 2022 г., начало 08,30 ч.

    Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)  20 май 2022 г., начало 08,30 ч.

    Провеждане на задължителния държавен изпит запридобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) – на 23.05.2022 г., начало – 08:30 ч. , ЗА ПРОФЕСИЯ мОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА.

 

 Провеждане на задължителния държавен изпит запридобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) – на  26, 27.05.2022 г., начало – 08:30 ч. , ЗА ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК ПО  ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА.

 

     Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика  в периода 2май  3 юни 2022 г.

5.) Оценяване на изпитните работи:    20.05.2022 г. – 06.06.2022 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити:    20.05.2022 г. – 06.06.2022 г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка –  до 23.08.2022 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 24.08.2022 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 23.08.2022 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на матури 2022:

     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература  25 август
2022 г., начало 08,30 ч.

     Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.

     Провеждане на задължителния държавен изпит запридобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) – до 06.06.2022 г., начало – 08:30 ч.

     Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика  в периода 2август  2 септември 2022 г.

5.) Оценяване на изпитните работи: 27.08.2022 г. – 07.09.2022 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити:  27.08.2022 г. – 07.09.2022 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – до г.