ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

в ПГТ“Н.Й.Вапцаров“, считано от 01.04.2021 г. до 07.04.2021 г.

 

  1. I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО–ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС при използване на следните възможности за преподаване, обучение, консултации, самостоятелна работа и други от разстояние, в електронна среда за учениците от VIII, IX, Х, XI и XII клас, дневна форма на обучение, както следва:
  1. Чрез електронната платформа Google classroom и приложението Meet, заниманията да се провеждат по установено разписание на часовете за втори срок.
  2. За учениците от VIII до  XII клас в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. включително, да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
  3. За учениците от ХII клас, в периода от 05.04.2021 г до  07.04.2021 г. включително, да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  За учениците от  XII клас периода от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. е обявена пролетна ваканция.
  4. За учениците от VIII  до  XI клас периода от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. е обявена пролетна ваканция.