ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА

За дейности за занимания по интереси.

Наименование на групата „Млад еколог”

І. Цели:

  1. Да се задоволи потребността и естественото любопитство на учениците да добият знания за заобикалящата ни природна среда.
  2. Да продължи цялостната дейност „Млад природолюбител“ и да създаде оптимални условия за поцялостното опазване и сприятеляване между учениците.
  3. Запознаване с различните растителни видове в землището на гр. Сливница и двора на нашето училище.
  4. Запознаване с богатата история на нашия роден край от дълбока древност до днес.
  5. Укрепване и каляване на младия организъм, възпитаване в чувство на отговорност, взаимопомощ,

дисциплина.

ІІ. Очаквани резултати:

  1. Да добият елементарна култура на поведение при излети сред природата.
  2. Да разпознават основните растителни видове в землището на гр. Сливница и двора на нашето училище.
  3. Да добият представа кои са основните замърсители на родния град и какво е това нерегламентирано сметище.
  4. Да знаят посоките на света.