КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

за

ЛИДИЯ АЛЕКСАДРОВА ФРАНК

Родена на 02.11.1957 г. в гр.Силистра.

През 1975 г. завършва средното си образование в 35 Руска езикова гимназия – гр.София.

Висше образование завършва във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, магистър по специалността Българска филология.

До 1987 г. работи в различни образователни институции в гр.София.                       

От 1987 г. работи в Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров” – гр.Сливница, първоначално като преподавател по български език и литература, а от 2005 г. като директор на училището след спечелен конкурс.

През мандат 2011 – 2015 г. е общински съветник и председател на Комисията по образование и наука, религия, социални дейности и спорт в Общински съвет – Сливница.

Многократно е удостоявана с награди за високопрофесионална дейност в системата на народната просвета. През 2018 г. ѝ е присъдено почетното отличие на МОН „Неофит Рилски”, а през 2019 г. е удостоена със званието „Директор на 2019 година от Софийска област“ и почетен знак и грамота „за цялостен принос в развитието на образователното дело в Софийска област и в страната, и доказан висок професионализъм и всеотдайност към професията и училището през учебната 2018/2019 г.“